Akce skončila Foto

Klub přátel muzea

Poutnictví a poutní obrázky z Novohradska

V květnu pro Vás chystáme další pokračování Klubu přátel muzea, tentokrát na téma poutí a poutních obrázků, které dříve byly nezbytnou součástí každého kancionálu, modlitební knížky a podobně. Někteří si na ně museli pořizovat krabice a krabičky, které se pak otvíraly jako pokladnice vzpomínek na různá putování. Dnes si nosíme cestovní deník a lepíme do něj vizitky. Přijďte se podívat, jaký smysl měly tyto poutní upomínkové předměty, a můžete se i sami pochlubit, pokud nějaké obrázky doma najdete. Provázet nás bude a svoji sbírku nám představí Roman Josefík. Následovat bude výstava vybraných obrázků v Novohradském muzeu, takže kdo by nestihl zajít do Klubu, může se přijít následující měsíc pokochat do muzea.