Úvod  /  Místa

Infocentrum

KIC Nové Hrady zařizuje kulturní a informační aktivity města Nové Hrady.

Zámek Nové Hrady

Směrem na východ od náměstí stojí půvabný empírový zámek, jenž sloužil hraběcí rodině Buquoyů od r. 1806 do r. 1945.

Státní hrad Nové Hrady

Gotický hrad Nové Hrady je jedním ze symbolů města a výraznou dominantou při příjezdu k Novým Hradům od Českých Budějovic.

Kostel sv. Petra a Pavla

Farní a klášterní kostel zasvěcený svatému Petrovi a Pavlovi stojí v blízkosti jihovýchodního rohu náměstí v Husově ulici. Kostel je spojen s Klášterem Božího Milosrdenství (dříve Klášter Servitů).

Klášter Božího Milosrdenství

Barokní klášter je dalším ze symbolů města a jeho vývoje. Stojí několik desítek metrů od náměstí a je spojen s kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba kláštera je ve tvaru čtyřúhelníku a v jeho středu je klášterní dvůr.

Rezidence

Budova bývalé buquoyské Rezidence tvoří východní stranu náměstí. Dnes je objekt zcela zrekonstruován a slouží návštěvníkům jako wellness hotel a restaurace.

Novohradská kovárna

Novohradská kovárna stojí v Komenského ulici po pravé straně při cestě k hradu. Celý objekt se skládá z obytné části, chléva, stodoly a plně funkční kovářské dílny se sbírkou kovářského nářadí.

Buquoyská hrobka

Hrobka postavená v novogotickém slohu stojí na východním konci novohradského hřbitova. Je v ní umístěno 8 rakví s tělesnými ostatky Buquoyů a jejich příbuzných z rodu Cappy.

Novohradské Muzeum

Novohradské muzeum představuje chronologicky zdejší historii prostřednictvím kulturních památek, šlechtických rodů, významných osobností a událostí.

Skanzen železné opony

Cílem expozice je podat přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní hranice v období tzv. studené války.

Galerie Koželužna

Galerie Koželužna se nachází v objektu bývalé koželužny, tedy budovy, která dříve sloužila pro různé řemeslné či hospodářské účely. Nachází se v Komenského ulici čp. 398, nedaleko od náměstí.

Radnice

Renesanční radnice je umístěna v severozápadním rohu náměstí. V budově se nachází Městský úřad, v přízemí radnice je pro návštěvníky otevřeno naše Kulturní a informační centrum.

Barokní Apatyka

Barokní apatyka se nachází v části zrekonstruovaného domu v těsné blízkosti náměstí, v uličce ke kostelu. V současnosti slouží apatyka jako barokní kavárna - Apatyka Café.

Zevlův mlýn

Veřejnosti je mlýn otevřen v rámci komentovaných prohlídek. Každý zájemce tak může obdivovat důmyslnost mlynářské technologie a současně i výsledek úsilí, vůle a umu současného majitele, který mlýn zrekonstruoval a uvedl do provozu. Součástí expozice je též volně přístupná výstava unikátní zemědělské techniky, používané na začátku 20. století. Děti pak potěší i pohled na některé druhy hospodářských zvířat.

Městská knihovna Nové Hrady

Současnou knihovnu s bezbariérovým přístupem najdete v rekonstruované budově bývalých jeslí v Hradební ulici. Naší snahou je vycházet vstříc všem čtenářům a zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby, nabídnout příjemné prostředí. V současné době knihovna nabízí téměř 12 000 knih a 19 druhů periodik.

Komunitní centrum Nové Hrady

Naše centrum se zaměřuje na realizaci aktivit přímé komunitní sociální práce a sociálního poradenství. Zajišťujeme prostor pro profesionální poradenství, presentaci lokálních sociálních služeb, pomáháme zjišťovat a kontaktovat služby sociální pomoci, realizujeme komunitní sociální práce a organizujeme dobrovolnickou činnost.

Zámecký park

V anglickém parku se můžete těšit z krásné louky hned za zámkem či posezením u jezírka nebo na ostrůvku. S dětmi se můžete rozptýlit na dětském hřišti nebo na tenisovém kurtu.

Novohradské náměstí

Tradiční místo konání mnoha městských slavností.