Muzeum v Nových Hradech nabízí seznámení se z místem jak pomocí trojrozměrného modelu Novohradských hor, tak díky expozicím věnujícím se historii zdejších šlechtických rodů, tradicím a kultuře.

Aktuality

Novohradská muzejní noc pod klavírními hvězdami

Hudební a filmový večer s klavírní tematikou.
14.06.2024 Novohradské muzeum
Již brzy

120. výročí Buquoyské hrobky

1. června je sice Mezinárodní den dětí, ale také Buquoyská hrobka v Nových Hradech slaví své 120. narozeniny. A tak se bude otvírat každou hodinu od 10 do 16 s odborným výkladem naší průvodkyně Mirky Dvořákové.
01.06.2024 Buquoyská hrobka

Cyklovýlet “Pamětí”

Výlet na kole po cyklotrase Pamětí Novohradska, délka trasy 55 km, 19 zastavení s informačními panely o vážné i méně vážné historii jednotlivých míst. Trasa povede z Nových Hradů dle značené cyklotrasy Pamětí Novohradska, propagační materiály k cyklotrase lze zakoupit i na novohradském Infocentru. Začátek v 9:30 hod. na náměstí v N. Hradech

Pěší výlet “Po čáře”

Pěší výlet „po čáře“ Putování po státní hranici od Skanzenu železné opony k prameni Veverského potoka a zpět po části cyklotrasy Pamětí Novohradska Začátek v 9:30 hod. u Skanzenu ochrany státní hranice a železné opony na česko-rakouské hranici N. Hrady - Phyrabruck. Délka trasy cca 20 km (lze individuálně zkrátit)

Archiv akcí

  

Stálé expozice

Vnitřní expozice muzea

Naleznete zde informace o historii města, jeho tradicích a kultuře, interaktivní model Novohradských hor a v letě také hravý dvorek, kde si můžete odpočinout a děti si zde mohou pohrát s hračkami týkajícími se novohradské historie.

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony

Na hranici s Pyhrabruckem můžete navštívit místo, kde jsou soustředěny různé předměty týkající se hranice České republiky od dob jejího vzniku. Hlavní pozornost je pak zaměřena na období železné opony.

Hrobka Buquoyů

Na samém vrcholku novohradského hřbitova se nachází novogotická hrobka, která byla vystavěna mezi lety 1902-1904. V původní kapli v horní části hrobky jsou nyní umístěny ostatky šlechticů, pět z rodu Buquyoů a tři členové z rodu Cappy.

Otevírací doby

Novohradské muzeum

Duben–červen

úterý-sobota 10-16h

Červenec, srpen

úterý-neděle 10-16h

Září

úterý-sobota 10-16h

Říjen-březen

úterý-pátek 10-16h

Vstupné

40,- Kč – základní vstupné
30,- Kč – děti (6 – 15let)
20,- skupinová sleva (15 a více osob), Novohradská karta

Skanzen železné opony

Duben–červen

úterý, pátek, sobota, neděle 10-16h

Červenec, srpen

úterý-neděle 10-16h

Září

úterý, pátek, sobota, neděle 10-16h

Další časy prohlídek po předchozí domluvě (min. počet 5 osob)

Vstupné

40,- Kč – základní vstupné
30,- Kč – děti (6 – 15let)
20,- skupinová sleva (15 a více osob), Novohradská karta

Hrobka Buquoyů

Duben–září

úterý: 10, 11h
pátek: 10, 11h

Další časy prohlídek po předchozí domluvě (min. počet 5 osob)

Vstupné

40,- Kč – základní vstupné
30,- Kč – děti (6 – 15let)
20,- skupinová sleva (15 a více osob), Novohradská karta

Odkazy

Historypin

Historypin je stránka, kde mohou lidé sdílet fotografie, příběhy a události z historie jejich místních komunit.

Kohoutí kříž

Kohoutí kříž je stránka věnovaná šumavské německé literatuře. Práce vznikající od roku 1990.

Nové Hrady – historie

Zajímavosti z Novohradské historie

Šumavské muzeum Vídeň

Šumavské muzeum ukazuje ve svých četných exponátech dějiny a příběhy ztracené kultury německy mluvícího obyvatelstva Šumavy.

Projekt “Po stopách společné historie”

Národní památkový ústav

Státní oblastní archiv Třeboň

Státní okresní archiv ČB