Úvod  /  Výlety VšechnyAutemNa kolePěšky

Poutní chrám Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě

Nejvýznamnější poutní místo Novohradska, více než 300 let starý barokní kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě byl pojmenován "jihočeské Lurdy".

Zvon Setkávání v Hojné Vodě

Zvon je umístěn v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého na útulné vyhlídce odkud můžeme vidět Třeboňskou pánev, Vitorazsko, Nové Hrady a nejbližší obce Dolního Rakouska.
Výhled na Rakousko z rozhledny na Kraví hoře

Kraví hora – rozhledna

Na vrcholu Kraví hory je umístěna telekomunikační věž sloužící veřejnosti jako rozhledna.

Kaple Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici

V obci Dlouhá Stropnice stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské. Kaple pomalu chátrala až do let 2018–2019, kdy se podařilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci.

Tvrz Žumberk

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátním dochovaným komplexem opevněné tvrze a gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

Buškův hamr

Hamr (kovárna na vodní pohon) byl založen v roce 1780 a je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky.

Půda plná pohádek – Borovanský mlýn

V areálu penzionu Borovanský mlýn čeká na nejmenší návštěvníky stálá výstava českých pohádek s výtvarnou dílnou.

Zoo Dvorec u Borovan

Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z afrického kontinentu.

Venkovské muzeum Kojákovice – Ekomuzeum růže

Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě.

Naučná stezka Buquoyská krajina

Smyslem naučné stezky je připomenout obyvatelům i návštěvníkům Nových Hradů historii a význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb.

Cesta za uměním aneb Sochy, které vás potkají

Sochy které potkáte v Nových Hradech

Naučná stezka Novohradské příhraniční rybníky

Stezka vede přes rybníky v okolí Nových Hradů

Příběhy novohradských domů

Kniha Příběhy novohradských domů, která nás provází městem, přináší příběhy jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř zapomenuté osoby, řemesla či události.

Školní naučná stezka Sokolí hnízdo

Stezka seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi nejbližšího okolí Nových Hradů a s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů území Přírodního parku Novohradské hory.

Naučná stezka Terčino údolí

Stezka prochází nejzajímavějšími místy Terčina údolí a seznamuje návštěvníky s jeho historií, krajinářskými prvky, faunou a florou.

Naučná stezka Červené blato

Trasa naučné stezky je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Přibližně uprostřed trasy je vybudována terasa s překrásným výhledem na rašelinné jezírko.

Naučná stezka Hojná Voda

Prales Hojná Voda je národní přírodní památkou a je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO. Spolu s Žofínským pralesem jsou nejstaršími rezervacemi ve střední Evropě.
Boží muka (Chvalkov)

Naučná stezka Krajinou humanity

Stezka se zaměřuje na humanistické myšlenky světových osobností, krajinu a historii.

Naučná stezka Trhovosvinensko

Ze zastávek se dozvíte více o přírodě, o historii Buškova hamru a kostele Svatá Trojice i místních mlýnech.

Geocaching v Novohradských horách

hledání ukrytých schránek (kešek)

Pamětí Novohradska

Cyklistická stezka po okolí Nových Hradů

Pamětí Vitorazska

Stezka od Nových Hradů do Českých Velenic

Via Verde

Via Verde je cyklistická cesta zážitků, kde hlavním tématem je pojem hranice - fyzické i v hlavách lidí, a úkolem zastávek je "hranice" odhalovat. Stezka zve lidi z obou stran hranice ke sportovní aktivitě a k zamyšlení.