Úvod  /  Výlety VšechnyAutemNa kolePěšky

Poutní chrám Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě

Nejvýznamnější poutní místo Novohradska, více než 300 let starý barokní kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě byl pojmenován "jihočeské Lurdy".

Zvon Setkávání v Hojné Vodě

Zvon je umístěn v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého na útulné vyhlídce odkud můžeme vidět Třeboňskou pánev, Vitorazsko, Nové Hrady a nejbližší obce Dolního Rakouska.
Výhled na Rakousko z rozhledny na Kraví hoře

Kraví hora – rozhledna

Na vrcholu Kraví hory je umístěna telekomunikační věž sloužící veřejnosti jako rozhledna.

Kaple Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici

V obci Dlouhá Stropnice stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské. Kaple pomalu chátrala až do let 2018–2019, kdy se podařilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci.

Tvrz Žumberk

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátním dochovaným komplexem opevněné tvrze a gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Kostel je součástí Naučné stezky Trhovosvinensko.

Buškův hamr

Hamr (kovárna na vodní pohon) byl založen v roce 1780 a je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky.

Půda plná pohádek – Borovanský mlýn

V areálu penzionu Borovanský mlýn čeká na nejmenší návštěvníky stálá výstava českých pohádek s výtvarnou dílnou.

Památník Jana Žižky z Trocnova

Národní kulturní památka věnována Janu Žižkovi, husitství a jeho účasti v husitském hnutí s ukázkou dochovaných předmětů. Součástí areálu je také naučná stezka s deseti informačními panely.

Zoo Dvorec u Borovan

Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z afrického kontinentu.

Venkovské muzeum Kojákovice – Ekomuzeum růže

Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě.

Naučná stezka Buquoyská krajina

Smyslem naučné stezky je připomenout obyvatelům i návštěvníkům Nových Hradů historii a význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb.

Cesta za uměním aneb Sochy, které vás potkají

Sochy které potkáte v Nových Hradech

Naučná stezka Novohradské příhraniční rybníky

Stezka vede přes rybníky v okolí Nových Hradů

Příběhy novohradských domů

Kniha Příběhy novohradských domů, která nás provází městem, přináší příběhy jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř zapomenuté osoby, řemesla či události.

Školní naučná stezka Sokolí hnízdo

Stezka seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi nejbližšího okolí Nových Hradů a s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů území Přírodního parku Novohradské hory.

Naučná stezka Terčino údolí

Stezka prochází nejzajímavějšími místy Terčina údolí a seznamuje návštěvníky s jeho historií, krajinářskými prvky, faunou a florou.

Naučná stezka Červené blato

Trasa naučné stezky je převážně tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým terénem. Přibližně uprostřed trasy je vybudována terasa s překrásným výhledem na rašelinné jezírko.

Naučná stezka Hojná Voda

Prales Hojná Voda je národní přírodní památkou a je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO. Spolu s Žofínským pralesem jsou nejstaršími rezervacemi ve střední Evropě.
Boží muka (Chvalkov)

Naučná stezka Krajinou humanity

Stezka se zaměřuje na humanistické myšlenky světových osobností, krajinu a historii.

Naučná stezka Trhovosvinensko

Ze zastávek se dozvíte více o přírodě, o historii Buškova hamru a kostele Svatá Trojice i místních mlýnech.

Geocaching v Novohradských horách

hledání ukrytých schránek (kešek)

Pamětí Novohradska

Cyklistická stezka po okolí Nových Hradů
Výhled směrem ke Slepičím horám

Pamětí Slepičích hor

Cyklotrasa vedoucí Soběnovskou vrchovinou s 21 zastávkami

Pamětí Vitorazska

Stezka od Nových Hradů do Českých Velenic

Via Verde

Via Verde je cyklistická cesta zážitků, kde hlavním tématem je pojem hranice - fyzické i v hlavách lidí, a úkolem zastávek je "hranice" odhalovat. Stezka zve lidi z obou stran hranice ke sportovní aktivitě a k zamyšlení.