Akce skončila Foto

Kůrovec na Šumavě – zkušenost pro Novohradské hory

Přednáška RNDr. Martina Haise Ph.D. s besedou zaměřenou na poznatky o šíření kůrovce získávané v posledních 30ti letech jak z terénního průzkumu, tak z družicových i dronových dat, zpracované moderními přístupy. Které porosty mají větší riziko napadení? Lze napadení lýkožroutem předpovídat a co lze očekávat do budoucna v kontextu klimatické změny? Co znamená rozpad smrčin vlivem kůrovce pro přírodu? Důležitým tématem bude obnova lesa. Závěrem zazní informace vztažené k Novohradským horám.