Úvod  /  Events  /  Muzeum  /  Městské opevnění a jeho příběh

Městské opevnění a jeho příběh

Dolní brána vznikla jako součást zachovaného městského opevnění. V roce 1831 nahradila starší prvek stejného účelu, který již nevyhovoval svými rozměry nebo špatným technickým stavem. Brána již postrádá zřetelný fortifikační účel a stala se spíše prvkem reprezentace města, které tak vítalo příchozí při cestě z budějovické kotliny. Na procházce kolem původního opevnění vedené Mgr. Vladimírem Hokrem se dozvíte, kde všude byly původní brány, mosty, vstupy do města a jak bylo město opevněno a bráněno proti nepřátelům. Sejdeme se u Dolní brány v 18hodin.