Akce skončila Foto

Městský-spolkový bál

Nové Hrady

24. 3. 2023

20 – 02 hod.

Hrají kapela Hudební kroužek a dechová hudba Podhoranka

Doprovodný taneční program.

Tombola

Kulturní sál Hotelu Máj, vstup ve společenském oblečení

Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek a rezervace místa na Infocentru N. Hrady, tel.: 386 362 195

Pořádá město Nové Hrady a místní spolky

www.kicnovehrady.cz