Akce skončila

Muzejní podvečer s knihou Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba

Předložená kniha je věnována osobnosti Karla Bonaventury Buquoye. Císařský vojevůdce a majitel panství Nové Hrady je v ní představen v kontextu třicetileté války i svých mezilidských vztahů. Přední čeští i zahraniční historici v ní seznámí čtenáře se základními mezníky doby, ve které Karel Bonaventura Buquoy žil a jejíž vývoj výrazným způsobem ovlivňoval, i s životními příběhy osob, jež stály v generálově stínu.

O akci

  • Kniha je jedním z výstupů uskutečněné konference v roce 2021 v rámci projektu Buquoyský rok. Kniha by tak měla nabídnout informace z konferenčních přednášek a diskuzí odborníků k tomuto tématu.
  • Při Muzejním podvečeru bude možné prezentovanou knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu a případně se i seznámit s dalšími knihami z produkce nakladatelství Veduta.
  • Doprovodný kulturní program Jana Šulistová a žáci ZUŠ F. Pišingera TS
  • Pořádá Město Nové Hrady ve spolupráci s nakladatelstvím Veduta a Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

O knize

Autorský kolektiv: Margarete Buquoy, Tomáš Černušák, Lothar Höbelt, Vladimír Hokr, Olivier Chaline, Jan Kilián, Pavel Marek, Anna Nováková, Vítězslav Prchal, Tomáš Sterneck, Petr Vorel, Martin Zelený.

Nakladatel: Veduta
ISBN: 978808803068, rok vydání: 2022, Čeština, 296 stran