Akce skončila

Ukrajina — spojnice mezi Ruskem a EU?

Přednáška se zabývá vývojem Ukrajiny od posledních let existence Sovětského svazu do současnosti. Primárně bude zaměřena na rusko-ukrajinské vztahy a pozornost bude věnována i stručnému nástinu moderní ukrajinské historie.  Pozornost bude věnována klíčovým mezníkům nejnovější ukrajinské historie (Hladomor, výbuch Černobylu, rozpad SSSR, oranžová revoluce, ruská anexe Krymu a napadení Ukrajiny Ruskem).

Jak vznikala ukrajinská státnost? Jakou identitu měl a má Krym? Jaké zkušenosti se stalinismem má Rusko a jaké Ukrajina? Vyrovnávají se s
nimi stejně? Jak fungovalo soužití Ukrajinců a Rusů v rámci SSSR a po jeho rozpadu?

Přednáší Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., český historik specializující se na moderní české dějiny, dějiny východní Evropy a dějiny bezpečnostních
sborů.

Vstupné dobrovolné.
Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hra dy, sál, 1. patro

Pořádá: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz