Akce skončila

Výstava “Čas v umění / Umění v čase”

Motivem k výstavě „Čas v umění a Umění v čase“ se stal mohutný hodinový stroj z věžních hodin kostela sv. Petra a Pavla, který byl v roce 2015 nalezen v kolně jednoho z novohradských domů. Po zrestaurování byly tyto věžní hodiny umístěny v Novohradském muzeu. Tento hodinový stroj můžeme vnímat jako symbol plynoucího či zastaveného času, jako svědka minulých činů a setkávání. A čím je pro umělce čas a jak jej dokáží ztvárnit výtvarnými prostředky? To by nám mohla ukázat výstava a třeba nás i přiměje přemýšlet o tom, jak jsme s časem na tom my.