Akce skončila

Výstava “Klidný pohyb”

Vernisáž výstavy se koná 5. srpna 2022 od 18:00 do 20:00

Výstavy se konají od 6. srpna do 31. srpna od 10:00 do 16:00

Název výstavy odkazuje k monotónnímu a nekonečně opakujícímu se pohybu výtahu v jeho nejobyčejnějším významu, ale lze to vnímat i jako abstrakt či anotaci, tedy vyjádření základní informace…

Milan Prokeš (nar. 1989): “Ve své tvorbě zkoumám co je realita, v jakém jsem k ní vztahu v pozici tvůrce, a také co leží za hranicí vědomí. Jde mi o postihnutí viděného, ale zároveň zkoumání, vyzdvihnutí tušeného a skrytého. Snažit se vidět více ZA a uvědomovat si širší souvislosti – odkrývat, nahlížet, propojovat, objevovat a vylaďovat.”

Sandra Kvilité (nar. 1990): “Malířka, která se inspiruje dualistickým vztahem mezi viditelným a neviditelným spektrem. Její tvorbě dominují ostré barvy, výrazné tvary a deformace objektů. Studium obecného prostředí (jak živé přírody z přírody, tak domácího obrazu) nutí tuto umělkyni zaujmout roli pozorovatele, v níž se projevuje její interpretace.”

Moné Kielé (nar. 1992): “Dominantními motivy jejích obrazů jsou lidský vzhled, móda, řeč těla a způsoby (někdy půvabné a plastické, nebo naopak drsné a hrubé). V obrazech jsou jasně patrné emoce a vnitřní prožitky umělkyně, které zahrnují různé pocity. Malířku zajímá také vnímání krásy. V jejích obrazech najdete poměrně hodně městských krajin a přírody, v nichž je lidská stopa barevná, široké tahy štětce a odvážná kontrastní barevnost.”

Romanas Togobickij (nar. 1993): “Nyní se věnuji především malbě (hlavně na papír akvarelem nebo tuší). Malování je pro mě filozofický akt. Používám obrazové prvky, jako jsou linie, tvary, barvy, tóny atd., a snažím se je vyvážit tak, aby vytvářely samostatné obrazové organismy. Při tomto procesu se snažím dotknout podstaty Stvoření.”

Samanta Auguté – Togobickaja (nar. 1995): “Moje díla zobrazují dynamické, barevné a expresivní kompozice rozptýlené, dekonstruované a promíchané reality. Kladu důraz na jednotlivé tahy štětcem a vztahy, které vytvářejí, proto je většina mých děl téměř/úplně abstraktní. Tahy se vznášejí v prostoru a vytvářejí základ každého obrazu.”

Karolina Latvyte-Bibiano (nar. 1991): “Jsem interdisciplinární umělec, který rád pracuje s různými médii jako jsou fotografie, kresba, video a zvuk. Dlouhou dobu jsem zkoumala vztahu člověka a přírody. V současné době se však věnuji zkoumání mých osobních strachů. Dovoluji jsem si být zranitelná před diváky tím, že jsem se konfrontuji s úzkostí a zobrazuji své nejhlubší emoce.”