Galerie > Výstavy

Mezinárodní sympózium „NH740“

Karel Prášek, Jitka Hilská, Wolfgang Horwath, Bohunka Waageová, Václav benedikt, Eva Vlasáková, Robert Němeček, Pavel Humpolec, Lana Lober, Luc Michel, Xiangxu Li.

V roce 2019 se galerie zapojila do oslav kulatého výročí města datovaného od své první písemné zmínky (r. 1279) a uskutečnila v rámci kulturních aktivit Mezinárodní sympózium s názvem „NH740“ s následnou stejnojmennou výstavou (červenec-srpen). Účastníci sympózia byli Karel Prášek, Jitka Hilská, Wolfgang Horwath, Bohunka Waageová, Václav benedikt, Eva Vlasáková, Robert Němeček, Pavel Humpolec, Lana Lober, Luc Michel, Xiangxu Li. Během týdne výtvarně zpracovávali zadaná témata jako současnost a historie města, kulturní památky a příroda Novohradska. Po dvouměsíční výstavě putovala většina obrazů do různých městských budov, kde jsou k vidění dodnes – Městská knihovna, Komunitní centrum, Kulturně-spolkový dům a muzeum, radnice. K sympóziu byl vydán katalog.