Galerie > Výstavy
Časoprostor - M. Mazancová

Výstava obrazů a soch „Společně M+M“, Markéta Mazancová a Myriam G. E. Urtz, 4.8.-19.9.2023

Výstava výrazné české malířky abstrakce Markéty Mazancové a rakouské sochařky plnokrevných forem Myriam G. E. Urtz.

Spolu se potkaly na loňské česko-rakouské výstavě „Čas v umění“, kde našly společnou uměleckou řeč.

Markéta Mazancová - nar. 1970 v Českých Budějovicích. Po absolvování umělecké školy v Praze v oboru interiérový design se v profesní rovině věnovala návrhům a realizacím nábytku, interiérů a restaurátorství (New York, USA). Nicméně jí stále provázela volná tvorba v oblasti malby, grafických a textilních technik. V roce 1996 nastal v její tvorbě zlom a začala se věnovat téměř výhradně malbě. Výstavy, zejména autorské, měla v České republice i v zahraničí. Kontakt: [email protected]

Myriam G. E. Urtz - její díla spočívají na velmi fundovaném, keramickém vzdělání, nohama stojí v keramické řemeslné tradici a akademicky jsou hlavou v oblacích fantazie. Jako umělkyně se pokouší nalézt vlákno mezi zemitou archaičností a jemným odcizením. Její práce je hrou formy a barev, naplněná vášní pro hlínu jako ústřední pracovní materiál. Ale i papír, bronz, dřevo, olejomalba, fotografie a spisovatelství patří k jejím kreativním výrazovým prostředkům. Středobodem její práce je člověk. Toto téma je vyjádřeno bustami, sochami bohyň, studiemi hlav, pomalovanou užitnou keramikou, portréty a malými figurálními skupinami.

Foto z výstavy