Muzeum

Hledání novohradské historie

V roce 1999 připravili členové nově vzniklé Novohradské občanské společnosti výstavu s názvem „Hledání novohradské historie“. Tu mohli návštěvníci zhlédnout v letních měsících toho roku na novohradském zámku. Tato výstava vytvořila základ databáze historických fotografií a kontaktů na pamětníky a rodáky z Nových Hradů a okolních vesnic.