Muzeum

Obnova buquoyské kulturní krajiny

Projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity je realizován Ústavem dějin umění Akademie věd, v.v.i. (ÚDU) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, v letech 2011–2015. Oficiálním partnerem v tomto projektu byla Novohradská občanská společnost o.s. zastoupená členy dlouhodobě působících v aktivitách Novohradského muzea.

Tento výzkumný projekt zcela zásadním způsobem rozšířil povědomí laické i odborné veřejnosti o historii Nových Hradů a hraběcího rodu Buquoyů zejména v období 19. století.