Úvod  /  Místa  /  Klášter Božího Milosrdenství

Klášter Božího Milosrdenství

Zakladatelem Kláštera Servitů byl vnuk Karla Bonaventury Buquoye, Ferdinand, který byl na válečném tažení proti Turkům roku 1664 těžce raněn. Tehdy učinil slib, že v případě svého uzdravení založí klášter ke cti Panny Marie. Základní kámen kláštera byl položen 27. května 1678 a na místě původní fary před dnešním vchodem do kláštera byl vztyčen kříž. Kompletně byla stavba dokončena v roce 1685. Klášter sloužil svému účelu až do roku 1945. Po 2. světové válce bylo 12 řeholníků odsunuto a klášter se stal sídlem pohraniční stráže. Svým působením klášter silně zdevastovali a nakonec sami odešli, protože jim objekt již nevyhovoval. Až do roku 1991 objekt chátral.

Obnova kláštera v 90. letech je spjata s osobou pátera Bonfilia (narozen r. 1926 v Údolí u N. Hradů), který se stal symbolem pro celé město. Jeho energie a neutuchající optimismus vedly nejen k obnově objektu kláštera, ale také k návratu duchovních hodnot, které svým příkladem reprezentoval. Se smrtí pátera Bonfilia v roce 2005 zemřel poslední servita v České republice. Na mariánskou tradici novohradského kláštera však navázalo společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“.  

Časy bohoslužeb:

(aktuální bohoslužby farnosti:  www.klaster.cz)

pondělí, úterý, středa, čtvrtek17 hod.
pátek16.30 hod. (dětská mše)
sobota8 hod.
neděle9 hod.