Klášter Božího Milosrdenství

Zakladatelem Kláštera Servitů byl vnuk Karla Bonaventury Buquoye, Ferdinand, který byl na válečném tažení proti Turkům roku 1664 těžce raněn. Tehdy učinil slib, že v případě svého uzdravení založí klášter ke cti Panny Marie. Základní kámen kláštera byl položen 27. května 1678 a na místě původní fary před dnešním vchodem do kláštera byl vztyčen kříž. Kompletně byla stavba dokončena v roce 1685. Klášter sloužil svému účelu až do roku 1945. Po 2. světové válce bylo 12 řeholníků odsunuto a klášter se stal sídlem pohraniční stráže. Svým působením klášter silně zdevastovali a nakonec sami odešli, protože jim objekt již nevyhovoval. Až do roku 1991 objekt chátral.

Obnova kláštera v 90. letech je spjata s osobou pátera Bonfilia (narozen r. 1926 v Údolí u N. Hradů), který se stal symbolem pro celé město. Jeho energie a neutuchající optimismus vedly nejen k obnově objektu kláštera, ale také k návratu duchovních hodnot, které svým příkladem reprezentoval. Se smrtí pátera Bonfilia v roce 2005 zemřel poslední servita v České republice. Na mariánskou tradici novohradského kláštera však navázalo společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“.  

Od pondělí do pátku v období od července do srpna je od 8 do 15 hodin otevřen kostel volně k prohlídce. V jiných měsících je třeba v případě zájmu o komentovanou prohlídku kostela kontaktovat paní Jurigovou na telefonním čísle 603 857 888.

Před mší svatou (v pracovní dny v 17:00) je otevřen kostel asi hodinu dopředu, od 16:20 je zde třeba respektovat čas k modlitbě, po mši je možno se zdržet v kostele asi do 18:00.

Víkendy: mše svatá v sobotu od 8:00, v neděli od 9:00, přede mší svatou je možné kostel opět navštívit v sobotu od 7:30 a v neděli od 8:30 hodin.

Klášter Nových Hradech

Prohlídky kláštera jsou možné jen v omezených časech a prostorách, protože klášter slouží primárně řeholníkům a je třeba dodržovat jejich denní režim. Pokud byste chtěli nahlédnout do ambitu, je třeba se osobně domluvit s paní Jurigovou na telefonním čísle 603 857 888.

Klášterní slavnosti se konají každoročně kolem svátku Panny Marie Sedmibolestné v neděli - letos to vychází na 11. září. Zahajují se mší svatou, po níž jsou lidé pozváni na přátelské posezení s hudbou do kláštera.

Kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě je mimo čas bohoslužeb otevřen celoročně denně od pondělí do neděle k prohlídce (vchod po pravé straně), kromě středy, kdy se po celý den koná adorace a kostel je přístupný pouze k modlitbě.

Každého 13. dne v měsíci (pokud je to zrovna neděle, tak se slavnost přesouvá na sobotu) se koná od května do října světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské. Začíná adorací v 17hodin, v 18 hodin se koná mše svatá a po ní následuje světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské.

Časy bohoslužeb:

(aktuální bohoslužby farnosti:  www.klaster.cz)

pondělí, úterý, středa, čtvrtek17 hod.
pátek16.30 hod. (dětská mše)
sobota8 hod.
neděle9 hod.