Komunitní centrum Nové Hrady

Fyzioterapeutická poradna

1x týdně (úterý 12-16 hod) funguje poradenská služba terapeutky se znalostí klasické rehabilitace, homeopatie, výživového poradenství a celostní medicíny. Je možné přijít na konzultaci- první návštěva a vyšetření je zdarma. K návštěvě je nutné se předem telefonicky objednat (Ivana Blížencová tel.: 602 270 000).

Poradna pečovatelské služby

1x týdně (úterý 11-12-hod) poskytována sociální pracovnicí z Pečovatelské služby Archa. Může Vám pomoci orientovat se v možnostech péče o členy rodiny, možnosti sociálních služeb v našem regionu, získat podporu při péči v domácím prostředí nebo možnosti zapůjčení pomůcek pro krátkodobou nebo dlouhodobou péči. Ke konzultaci je možné se předem telefonicky objednat ( Mirka Poláková tel.: 774 916 404).

Bezplatný právní servis

služba zajišťovaná organizací ICOS, pro přímý kontakt funguje ve vypsaných termínech 2 x měsíčně, v Nových Hradech vždy 3. pondělí a 3. středa v měsíci.

Poradna ženské a předporodní péče

poradenství pro ženy všeho věku k péči o tělo (bylinné napářky, fytoterapie) a pro budoucí maminky v přípravě na porod ( služby duly).  Návštěvu předem telefonicky objednejte k domluvení vhodného termínu ( Hana Lipárová, tel.: 773 476 924).

Sociální poradenství

1x týdně otevřená poradna ke konzultacím a poradenství v oblasti sociální péče, sociální pomoci, hmotné podpory a možnostech aktuální komunitní podpory.

KOMUNITNÍ ZAHRADA

Příležitost odpočinku ve volné zóně před KC, s možností posedět na lavičce, číst si nebo se setkat s ostatními v neformální režimu.

Během provozu KC můžete navštívit dětské hřiště v chráněné, oplocené  části zahrady.

Užitková část zahrady a velké plochy rychlerostoucí trávy dávají prostor k fyzickému zapojení se do péče o zahradu, s možnosti pěstování potravin pro vlastní nebo společnou potřebu.

KOMUNITNÍ ČAJOVNA, KAVÁRNA a ČÍTÁRNA

v každé části Komunitního centra je možné během aktivit v klidu posedět s možností kuchyňky a volné wi-fi - vhodné při doprovodu dětí na kroužky, při čekání na autobus nebo ke zpříjemnění odpoledního času a výběru nebo čtení knih, které necháváme volně do oběhu.

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

16 - 18 1 x měsíčně v pátek  nebo sobota 14-16 (Jan Šmíd)

RODINNÉ KONSTELACE

18.00-21.00 2 x měsíčně  (Martina Pěkná)

ODBĚRNÉ MÍSTO KPZ

výdej zeleninových bedýnek pro členy KPZ (spolek Komunitou podporované zemědělství), setkávání při výměně přebytků z vlastních zahrad, sdílení zkušeností s pěstováním a zpracováním zemědělských produktů 

SDÍLENÁ KANCELÁŘ

možnost zapůjčení kanceláře poradny v době, kdy v ní neprobíhá poradenská činnost,  vhodné pro rodiče pracující v režimu home-office

Další informace o možnostech služeb sociální pomoci je možné získat kdykoliv u koordinátorky KC. Zajišťujeme  přímé okamžité propojení na služby a organizace tak, aby se potíže začaly řešit v co nejkratším čase. Poradenské služby jsou bezplatné a dokáží vás rychle nasměrovat k řešení situace. 

Neváhejte se informovat, složité situace se většinou časem spíše komplikují než zlepšují. Za optání nic nedáte a často tak zabráníte rizikovým situacím pro vás i vaši rodinu. Kontakty jsou uvedené níže.