Kostel sv. Petra a Pavla

Farní kostel je v Nových Hradech poprvé připomínán v roce 1284. Tato raně gotická stavba však byla spolu s městem a hradem zničena husity roku 1425 a také při požáru roku 1467, který způsobila vojska Zdeňka ze Šternberka. Byla zahájena výstavba od základu nového kostela a hrubá stavba byla dokončena kolem roku 1590. Z této doby pocházejí sedlové portály na západní a jižní straně hlavní lodi a též švábská síťová klenba presbyteria, nejdokonalejší v jižních Čechách. Tato první etapa výstavby novohradského kostela patří mezi vrcholná díla pozdně gotické rožmberské stavební huti. Roku 1607 zasáhl kostelní věž blesk. Při následné opravě byla zvýšena o renesanční patro. Roku 1726 pak došlo k poslední výrazné úpravě zevnějšku kostela, kdy byla sesazena poškozená renesanční střecha a byla nahrazena typickou barokní osmistěnnou cibulovou bání s lucernou. Od té doby až do současnosti pak již docházelo pouze k drobným úpravám vnějšího vzhledu kostela.

V interiéru je zachováno ranně barokní zařízení ze 3. čtvrtiny 17. století. Na hlavním oltáři z roku 1678 býval uctíván obrázek Panny Marie Záblatské představující stojící postavu Panny Marie na půlměsíci s Ježíškem na levé ruce. Rytina, kterou zachránil Karel Bonaventura Buquoy roku 1619 z hořícího domu v bitvě u Záblatí, se stala cílem poutníků z celého okolí. Uprostřed presbytáře je deska z červeného mramoru, která kryje rodinnou hrobku rodu Buquoyů. V hlavní lodi kostela se pak nachází ještě hrobka řeholníků řádu servitů z roku 1748.

Kostel je zpřístupněn veřejnosti v rámci pravidelných bohoslužeb, prohlídka kostela a kláštera s výkladem průvodce je možný pouze v letní turistické sezoně, příp. dle předchozí domluvy.

Od pondělí do pátku v období od července do srpna je od 8 do 15 hodin otevřen kostel volně k prohlídce. V jiných měsících je třeba v případě zájmu o komentovanou prohlídku kostela kontaktovat paní Jurigovou na telefonním čísle 603 857 888.

Před mší svatou (v pracovní dny v 17:00) je otevřen kostel asi hodinu dopředu, od 16:20 je zde třeba respektovat čas k modlitbě, po mši je možno se zdržet v kostele asi do 18:00.

Víkendy: mše svatá v sobotu od 8:00, v neděli od 9:00, přede mší svatou je možné kostel opět navštívit v sobotu od 7:30 a v neděli od 8:30 hodin.

Klášter Nových Hradech

Prohlídky kláštera jsou možné jen v omezených časech a prostorách, protože klášter slouží primárně řeholníkům a je třeba dodržovat jejich denní režim. Pokud byste chtěli nahlédnout do ambitu, je třeba se osobně domluvit s paní Jurigovou na telefonním čísle 603 857 888.

Klášterní slavnosti se konají každoročně kolem svátku Panny Marie Sedmibolestné v neděli - letos to vychází na 11. září. Zahajují se mší svatou, po níž jsou lidé pozváni na přátelské posezení s hudbou do kláštera.

Kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě je mimo čas bohoslužeb otevřen celoročně denně od pondělí do neděle k prohlídce (vchod po pravé straně), kromě středy, kdy se po celý den koná adorace a kostel je přístupný pouze k modlitbě.

Každého 13. dne v měsíci (pokud je to zrovna neděle, tak se slavnost přesouvá na sobotu) se koná od května do října světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské. Začíná adorací v 17hodin, v 18 hodin se koná mše svatá a po ní následuje světelný průvod se sochou Panny Marie Fatimské.

Časy bohoslužeb:

  • pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 17:00
  • pátek: 16:30 (dětská mše)
  • sobota: 8:00
  • neděle: 9:00