Úvod  /  Místa  /  Novohradské Muzeum

Novohradské Muzeum

Novohradské muzeum v současnosti tvoří čtyři stálé expozice a několik doprovodných aktivit a pravidelných akcí. V objektu Kulturně-spolkového domu je to místnost s modelem Novohradských hor a expozice mapující historický vývoj města Nové Hrady. V blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady – Phyrabruck je to Skanzen ochrany státních hranic a železné opony a v objektu bývalé roty pohraniční stráže a dnešního Hotelu U Pralesa v Černém Údolí se nachází expozice věnovaná těžbě a plavení dřeva v Novohradských horách.

Plnohodnotné muzeum ale netvoří jen expozice. Od roku 2013 muzeum pořádá podzimní cyklus popularizačních přednášek. Na jaře pak sezónní výstavy a v létě exkurze a happeningové akce spojené s historií města a okolí.

Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem zajišťujeme prohlídky Buquoyské hrobky.