Novohradské Muzeum

Podrobné informace najdete na stránkách muzea

Novohradské muzeum v současnosti tvoří tři stálé expozice a několik doprovodných aktivit a pravidelných akcí. V objektu Kulturně-spolkového domu v České ulici je to místnost s modelem Novohradských hor a expozice mapující historický vývoj města Nové Hrady, jsou zde také představeny tradice a zvyky na Novohradsku, dále muzeum zprostředkovává pravidelné prohlídky Buquoyské hrobky s průvodcem a v blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck je možné navštívit Skanzen ochrany státní hranice a železné opony.

Plnohodnotné muzeum ale netvoří jen expozice. Od roku 2013 muzeum pořádá popularizační přednášky, výstavy, exkurze a happeningové akce spojené s historií města a jeho okolím.