Rezidence

Budova bývalé buquoyské Rezidence tvoří východní stranu náměstí. Na jejím místě nejprve stávalo několik samostatných panských domů, které nechali postavit Rožmberkové po výbuchu střelného prachu na hradě. Jejich spojením a přeměnou v celý komplex vznikla v letech 1634–1635 podoba tzv. městského paláce. To vše na pokyn hraběnky Marie Magdaleny Buquoyové rozené di Biglia, která při příchodu do Nových Hradů roku 1626 odmítla obývat již nevyhovující hrad.

Rezidence byla komplexem budov nepravidelného půdorysu kolem dvou vnitřních dvorů. Hlavní vchod do rezidence vyúsťoval průjezdem z náměstí na hlavní nádvoří neboli čestný dvůr, který byl dalším průjezdem spojen s menším nádvořím. Budovy ohraničující menší nádvoří tvořily hospodářsko-technické zázemí vlastního paláce. Nacházely se zde konírny, kůlny na dřevo, kůlny na kočáry a pravděpodobně i byty služebnictva a kanceláře úředníků.

Buquoyové v rezidenci sídlili až do začátku 19. století, kdy se přestěhovali do nově vybudovaného zámku. Rezidence bývala v těchto dobách luxusně vybavena, o čemž vypovídají mimo jiné dochované inventáře. Poté byla rezidence využívána jako kanceláře hospodářského a stavebního úřadu panství a jako byty zaměstnanců. Po roce 1945 ji užíval lesní závod. Dnes je objekt zcela zrekonstruován a slouží návštěvníkům jako wellness hotel a restaurace.

Rezidence slouží především hotelovým hostům. V části přízemí a na prvním nádvoří funguje restaurace (slouží nejen pro hotelové hosty). Rokokový sál v patře si návštěvník může prohlédnout během pořádaných koncertů či výstav.