Zámek Nové Hrady

V současnosti je zámek přístupný veřejnosti od dubna do září, a to v úterý v 9, 11, 13 a 15 hodin. Zámecké divadlo a reprezentační sály jsou často využívány k pořádání vědeckých konferencí, výstav, koncertů, přednášek a svateb.

Ve druhé polovině 18. století přestala Rezidence, dosavadní sídlo Buquoyů, vyhovovat požadavkům na reprezentaci, a tak se tehdejší majoritní pán Jan Nepomuk Buquoy rozhodl vybudovat reprezentativní zámek zasazený na okraj města do parku, který již od 17. století hraběcí rodina systematicky upravovala. Stavba byla dokončena v roce 1806 vdovou po hraběti Terezií Buquoyovou. Významnějších stavebních úprav se pak zámek dočkal v polovině 19. stol. Tehdy nový dědic fideikomisu Jiří Jan Jindřich Buquoy nechal zbourat ionský portikus na straně do města, přistavět reprezentativní schodiště na straně do zahrady a vybudovat pavilony zakončující boční křídla zámku.

V přízemí zámku byly kuchyňské místnosti a byty služebnictva, v prvním patře společenské místnosti a hraběcí pokoje a ve druhém patře pokoje pro hosty. Interiéry byly zařízeny rokokovým a empírovým nábytkem, rytinami, loveckými trofejemi a obrazy. Velice zajímavý je okrouhlý salón zvaný „modrý“. Je to dvě patra vysoká místnost, která má připomínat polní stan z dob největších vojenských úspěchů předků. Proto je zakryta bělomodrým pruhovaným plátnem. Významný je i divadelní sál s hledištěm pro 120 osob. Patří mezi tři poslední existující empírová divadla v České republice. 

Po roce 1945, byl veškerý majetek Buquoyů zkonfiskován a zámek se stal v době občanské války v Řecku (1948-1955) domovem pro řecké děti. Po jejich odchodu sloužily jeho prostory střední zemědělské škole.

Dnes je zámek ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd České Republiky a má zde detašované pracoviště Centrum nanobiologie a strukturní biologie (CNSB). Toto detašované pracoviště MBÚ AV ČR, které je od počátku určeno nejen jako místo k výzkumu, ale i jako zaškolovací vědecké pracoviště úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JČU, Princeton University, Johannes Kepler U. Linz a dalšími mezinárodními univerzitami a podílí se na studijních programech, organizuje sympózia, konference, workshopy i velké množství kurzů např. kurzy FEBS (Federace Evropských Biochemických Sdružení), Mezinárodní letní škola molekulární biofyziky a systémové biologie, a mnoho dalších. Tyto akce zajišťuje konferenční centrum nejen provědce, ale může zajistit též firemní akce popř. akce pro soukromé osoby např. každoročně se zde setkávají potomci rodu Buquoyů. Účastníci akcí mohou přímo v zámku využít příjemné a pohodlné ubytování s kapacitou 42 lůžek, parkování v areálu zámku. Součástí areálu je rozlehlý zámecký park, ve kterém je možné zpříjemnit si přestávku či večer strávený v Nových Hradech.

Reprezentativní sály byly v letech 2017-18 velmi citlivě rekonstruovány.

V současnosti je zámek přístupný veřejnosti od dubna do září, a to v úterý v 9, 11, 13 a 15 hodin. Zámecké divadlo a reprezentační sály jsou často využívány k pořádání vědeckých konferencí, výstav, koncertů, přednášek a svateb.

Reportáž Jihočeské televize: Empírové divadlo na zámku v Nových Hradech