M

Městský úřad Trhové Sviny

V pátek úřední hodiny pouze na pracovištích: podatelna, samospráva, odb. ekonomiky a školství, kancelář tajemníka, odb. vnitřních věcí a obrany, živnostenský odb., odd. matrik a správních činností.