Augustiniánský klášter v Borovanech
Augustiniánský klášter v Borovanech

Augustiniánský klášter Borovany

Augustiniánský klášter byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen, znovu obnoven byl v roce 1663 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. století byla přistavena Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové.

Prohlídky kláštera šesti smysly se zážitky (s průvodcem):

Během prohlídky navštívíte středověký borovanský klášter, poznáte jeho dějiny, architekturu i umění, dozvíte se o poutních místech v okolí, uvidíte plastiky z křížové cesty v Římově a lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora, podíváte se do kostela Navštívení Panny Marie a zhlédnete obrazy a plastiky ze sbírek Alšovy jihočeské galerie.

Šesti smysly objevíte kostel Navštívení P. Marie, Škapulířovou kapli, prelaturu (zámek), uslyšíte ozvěnu klášterní knihovny a hlasy významných osobností kláštera, vyzkoušíte si církevní oblečení, setkáte se s posledním prelátem, ochutnáte něco ze zásob Matěje Kozky z Rynárce a další překvapení na vás čekají…

Vstupné - prohlídka s průvodcem:

plné vstupné70 Kč
děti (6 - 15 let), ZTP, studenti, senioři nad 65 let40 Kč

Prohlídky probíhají za účasti minimálně 3 osob a vždy v celou hodinu.

Samostatný okruh (bez průvodce)

Je přístupný celoročně v otevírací době infocentra. Uvidíte originály soch z římovské pašijové cesty. Navštívíte lapidárium barokních soch v gotické křížové chodbě, prohlédnete si Škapulířovou kapli a seznámíte se s historií poutnictví v regionu a borovanskými „železnými kravami“.

Vstupné - prohlídka bez průvodce:

jednotné vstupné20 Kč