Buškův hamr

Hamr (kovárna na vodní pohon) byl založen v roce 1780 a je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší dubový buchar o hmotnosti kolem 300 kg je v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Buškův hamr je funkční technickou památkou. Je poháněn třemi vodními koly, ty uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody slouží uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Součástí expozice výrobní části hamru je i kolekce nářadí hamerníka, které má velkou historickou hodnotu.

Do roku 1948 ještě hamr běžel, ale majitel Jan Bušek sám už pro nemoc nemohl své řemeslo provozovat. Hamr fungoval do roku 1950. Postupně ztrácel na svém významu, jelikož byla těžká práce nahrazena novými technologiemi v dílnách tehdejších státních statků. Rodina posledního zdejšího hamerníka v obytném stavení u hamru žila ještě koncem 70. let 20. století. Rekonstrukce do současné podoby proběhla v letech 1990 – 1995.