Cesta za uměním aneb Sochy, které vás potkají

Mezinárodní řezbářské sympozium se v Nových Hradech uskutečnilo 22. 7. - 6. 8. 2006. Zúčastnilo se ho 10 řezbářů - z pobaltských republik, kde má řezbářství dlouhou tradici, dále z Rakouska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Slovenska a z České republiky. Zástupcem naší země byl Jaroslav Buncko, který byl i "vůdčí duší" celého setkání, a Bohumír Havel, který měl výrazný podíl na technicko-organizačním průběhu všech řezbářských aktivit.

Řezbářskému sympoziu předcházely několikaměsíční přípravné práce, včetně hledání vhodného materiálu a jeho doprava do zámeckého parku. V něm vniklo stěžejní zázemí pro práci řezbářů, kam měli přístup i lidé, kteří se chtěli podívat na celý proces vzniku soch.

Místa pro umístění soch byla vybrána předem a stejně tak byla navržena i témata, která měli řezbáři přetvořit do svých návrhů soch. Návrhy byly konzultovány s Národním památkovým ústavem Č. Budějovice a dalšími zainteresovanými subjekty a bez větších změn schváleny k realizaci.