Kaple Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici

V obci Dlouhá Stropnice stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské. Dlouhá desetiletí se zde nekonaly žádné bohoslužby a kaple pomalu chátrala až do let 2018–2019, kdy se podařilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci, díky které se zastavila postupná devastace stavby. Opravy interiéru a úpravy okolí kaple umožnily v srpnu 2019 otevření dvojjazyčné stálé výstavy zaměřené na zásadní události života hornostropnického regionu v letech 1900–1970 "Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí". Prostřednictvím ukázek z farních kronik nechává výstava nahlédnout do historie regionu, ve kterém žilo do konce 2. světové války převážně německy hovořící obyvatelstvo, seznámí i s významnou osobností místního rodáka a významného sociálního demokrata Wenzela Jaksche, odhalí osudy místní židovské populace, která byla součástí společenského života v předválečném Československu, a zmíní osidlování pohraničí a jeho poválečný vývoj. Součástí výstavy jsou letecké snímky osad z padesátých let minulého století, které lze porovnat se snímky současnými. Návštěvník se zde rovněž seznámí s historií státního znaku i místními pověstmi. Panely na stěnách kaple současně informují o společných projektech a turistických cílech obcí Horní Stropnice a rakouského Harbachu a jejich okolí. Pro nejmenší je přípraven dětský koutek s omalovánkami, pro mládež i dospělé multimediální kiosek nabízející zábavné hry a další historické informace a fotografie.

květen – září denně 9 – 17 h,

duben a říjen soboty, neděle a svátky 9 – 17 h 

listopad – březen po telefonické domluvě