Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Barokní poutní kostel se nachází necelé 2 km od Trhových Svinů a vystavěn byl začátkem 18. století. Půdorys kostela je založen na svatotrojičním zasvěcení, které se projevuje i ve vnější symbolice. Kaple postavená na půdorysu šesticípé hvězdy má trojboká okna, trojici oltářů, štítů i věžiček. Je obklopena šestibokým ambitem s třemi věžicemi. Nástěnné stropní fresky se připisují českobudějovickému malíři Bonanellovi.

V blízkosti kostela se nachází trojboká kaplička se studánkou, jejíž voda je údajně léčivá. 

Místo je součástí Naučné stezky Trhovosvinensko.