Boží muka (Chvalkov)
Boží muka

Naučná stezka Krajinou humanity

Stezka začíná v obci Chvalkov a okruhem se vrací zpět.

Nosné téma naučné stezky je předložení humanistickým myšlenek 6 světových a 1 české osobnosti. Současně na jednotlivých zastaveních stezka informuje o místní krajině a její historii. Obsahová náplň naučné stezky může oslovit návštěvníky zdejšího kraje, ale může být i výukovou pomůckou pro děti základních a středních škol.