Naučná stezka Novohradské příhraniční rybníky

Panely:

01 - Úvodní (u autobusového nádraží)

02 - Zevlův rybník

03 - Mokřad

04 - Mordovka

05 - Veverský rybník