Svatá Trojice

Naučná stezka Trhovosvinensko

Ze zastávek se dozvíte více o přírodě, o historii Buškova hamru a kostele Svatá Trojice i místních mlýnech.

Stezka začíná na náměstí v Trhových Svinech.

1. zastávka: Naučná stezka Trhovosvinensko

2. zastávka: Kostel Církve československé husitské

3. zastávka: Weiserův park

4. zastávka: Svatotrojiční cesta

5. zastávka: Kostel Nejsvětější Trojice

6. zastávka: U Trajerů mlýna

7. zastávka: Valcha, historie vodojemů

8. zastávka: U lomečku

9. zastávka: Buškův hamr

10. zastávka: Pod vodojemem

11. zastávka: Skautský park

12. zastávka: Kostel Nanebevzetí Panny Marie