Památník Jana Žižky z Trocnova

Památník Jana Žižky z Trocnova je od roku 1978 národní kulturní památkou, kterou převzalo Jihočeské muzeum v roce 2011 do své správy a provedlo nezbytné technické i obsahové úpravy expozice ze 70. let 20. století. Zcela nová interaktivní multimediální expozice vznikla v roce 2015 a je věnována Janu Žižkovi, husitství a jeho účasti v husitském hnutí s ukázkou dochovaných předmětů ze 14. – 17. století, které byly nalezeny při archeologických průzkumech trocnovských dvorců. 

Součástí areálu je také naučná stezka s deseti informačními panely. Ty jsou opatřeny QR kódy, které nabízejí řadu dalších multimediálních informací. Stezka vede od muzea kolem základů Žižkova dvorce k mohyle – patnáctimetrovému žulovému pomníku vojevůdce a dále k místu údajného narození Jana Žižky.