01

Příběhy novohradských domů

Kniha Příběhy novohradských domů, která nás provází městem, přináší příběhy jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř zapomenuté osoby, řemesla či události. Podkladem pro tuto knihu byly autentické vzpomínky žijících pamětníků, zápisky či psané vzpomínky těch, kteří už tento svět opustili, archivní materiály, články a především knihy novohradského archiváře Antona Teichla o historii města. Na město Nové Hrady v knize nevzpomínají pouze místní rodáci žijící ve městě, ale také ti, kteří zde v minulosti bydleli nebo zde prožili část dětství se svými rodiči. V jejich vyprávění ožívá období první republiky, situace v době 2. světové války i po ní. Některé z příběhů jsou úsměvné, jiné popisují události méně veselé až tragické. V knize ale také najdete i příběhy a osudy z jiných období novohradské historie.

Trasa začíná na Státním hradě Nové Hrady, tj. zhruba 200 m od náměstí.

Trasa končí buď na náměstí u radnice, nebo si ji můžete prodloužit do ulice 5. května a skončit před Českým domem v místech, kde kdysi stávala hradba a městská Horní brána.

Knihu Příběhy novohradských domů napsal Vladimír Hokr a vydalo ji Novohradské občanské sdružení. Město Nové Hrady vydalo německou verzi této knihy pod názvem Die Häuser von Gratzen erzählen. Knihy již nejsou v prodeji. 

Tištěný průvodce (2016, resp. 2020) navazuje na knihu Příběhy novohradských domů, přibližuje historické domy i osudy jejich obyvatel.

Vydalo Kulturní a informační centrum Nové Hrady, kde je leták k dispozici zdarma.