Tvrz Žumberk

Tvrz Žumberk

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátním dochovaným komplexem opevněné tvrze a gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Toto turisticky atraktivní místo jižních Čech se nachází v podhůří Novohradských hor, 2 km od Žáru, který leží na hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady.

V objektu se nachází např. národopisně pojatá unikátní expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století, z typických národopisných oblastí jižních Čech. V prostřední jižní baště s přístavky je nainstalována expozice Úředník rožmberský, věnována tématu zpronevěry šlechtického majetku ze strany vrchnostenských úředníků.

Od května 2021 je veřejnosti přístupná nová expozice Řemesla pod Novohradskými horami, která se koná pod oficiální záštitou Ministerstva kultury České republiky. Expozice je zaměřena na dnes už méně známá řemesla 2. poloviny 19. a počátku 20. století z oblasti Trhosvinenska a Novohradska. Návštěvníkům je zpřístupněna od 11. května 2021.

Tvrz Žumberk nabízí během roku další krátkodobé tematické výstavy nebo akce pro veřejnost. Návštěvníci mohou využít i venkovní prohlídkový okruh kolem tvrze, v její blízkosti se nachází i ubytování pro turisty.

Na tvrzi je možnost pořádání svatebních obřadů.

VSTUPNÉPlné:Snížené:
Tvrz70 Kč40 Kč
Úředník rožmberský70 Kč40 Kč
Lapidárium40 Kč20 Kč
expozice "Řemesla pod Novohradskými horami"zdarma