Venkovské muzeum Kojákovice – Ekomuzeum růže

Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě. Značná část výstavy je věnována nepříliš známému fenoménu, který vesnické prostředí jižních Čech v 19. století silně ovlivnil - emigraci do Ameriky. Návštěvník se tak může seznámit s důvody emigrace, jejím průběhem i jednotlivými příběhy samotných emigrantů.