Zvon Setkávání v Hojné Vodě

Zvon Setkávání v Hojné Vodě

Zvon je umístěn v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého na útulné vyhlídce odkud můžeme vidět Třeboňskou pánev, Vitorazsko, Nové Hrady a nejbližší obce Dolního Rakouska. "Otcem zvonu" je pan Petr Nedvěd, který ho nechal zhotovit u zvonařského rodu Perner v německém Pasově. Zvon byl odlit Rudolfem Pernerem III. dne 4.5.2012, 15.6.2012 byl přivezen do Hojné Vody a 21.6.2012 se zde poprvé rozezvonil. O více jak rok později, byla přidána skleněná pyramida podtrhující orientaci zvonice sever-jih, východ-západ v jejích úhlopříčkách.

Jednorožec na zvonu symbolizuje mystickou čistotu, zdraví a víru a další vlastnosti, pro které ho velmi přísný katolík, vladař Vilém z Rožmberka, udělil roku 1592 do erbovního znaku městečka Hojna Woda (založena 1553). Samotný nápis na zvonu „Obrať svou tvář ke Slunci a všechny Tvé stíny zůstanou za tebou“ je propůjčen od buddhistů, ale platí pro všechny víry dohromady. Má náhodné i stálé návštěvníky zklidnit k meditaci. Zbytek zdobení jsou symboly Slunce a hojnosti. Na opačné straně zvonu (proti jednorožci) je značka zvonaře (Perner), značka otce zvonu (Petr Nedvěd) a letopočet odlití zvonu (2012). Zvon měl být původně v tónu „C“, ale o něco více zvonoviny (o něco méně než 200 kg) ho ladí do „Cis“. Zvonařství nabízelo, že zvonovinu odebere, ale otec rozhodl, že měl-li se narodit jako cis, ať je tedy cis. Klepneme-li u koruny a následně límce, zní tercie.

Zvon byl po zavěšení a rozezvučení terčem mnoha přímých útoků na jeho poškození, útokům ale odolal. Prokazatelně zde působí pozitivní energie a nyní zde dochází k opravdovým neskutečným setkáním lidským i duchovním, náhodně se zde setkávají lidé, kteří se desítky let nepotkali a mnozí se sem stále vracejí.