O Galerii

Městská galerie Koželužna má několik důvodů své existence:

Vyhledávat a podporovat umělce a tvůrčí lidi z novohradského regionu. Své propagační „územní hranice“ ale nemá a je otevřena všem inspirativním, krásným a obdivuhodným lidem pro jejich uměleckou sebeprezentaci. Dokládají to jednak skupinové výstavy v rámci spolupráce umělců v česko-rakouském příhraničí a členství města v alianci Newcastles of the World a dále mezinárodní sympózia, např. v roce 2019.

Galerie svou existencí a finančním zajištěním od města Nové Hrady podporuje výtvarné umění „na malém městě“, aby tak mohla zprostředkovat umělecké zážitky a doplňovat kulturní nabídku města. Finanční a personální podpora města, která zajišťuje „plný“ provoz galerie, existuje již od roku 2007.

Prostřednictvím výstav a doprovodných programů se galerie podílí na kultivování lidského myšlení a vnímání svět. K tomu účelu, mimo samotných výstav, pořádá i výtvarné workshopy pro děti a dospělé, krátkodobé projekty a aktivity ve spolupráci s místními školami, tematická sympozia, například v rámci výročí města.

V posledních třech letech se se svými aktivitami „ukazuje“ i mimo budovu galerie a podporuje umění ve veřejném prostoru – zapracování uměleckých děl do veřejného prostranství, streetart či venkovní galerie dřevěných soch.

Budova galerie obsahuje 3 výstavní části – přízemí, mezipatro a horní patro.

V přízemí je mimo výstavní plochy i malý sál určený k doprovodným programům, gastro zázemí a vstup na galerijní dvorek.

Mezipatro je intimnější výstavní plocha a nachází se zde i odkrytá klenba stropu spodního sálu.

Horní patro je členitý a atypický prostor s původními dřevěnými trámy a průhledem do přízemí.

Galerijní dvorek je vybaven pergolou se sezením k relaxaci i k tvoření.

V galerii je možné rovněž zakoupit umělecké či řemeslné výrobky lidí z regionu Novohradsko-Doudlebsko, zejména pod značkou „Opravdu od nás“.