Hlášení ze dne 14. 11. 2022

Senior klub Nové Hrady Vás zve 17. listopadu od 14:00 do Kulturně-spolkového domu na vyprávění pana Jana Kopřivy o jihočeských zvonech spojené se zvukovým a obrazovým doprovodem.

Novohradské muzeum Vás zve 18. listopadu v 18:00 do Kulturně-spolkového domu na Muzejní podvečer s knihou. Prezentována bude kniha Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba s doprovodným kulturním programem Mgr. Jany Šulistové a žáků ZUŠ F. Pišingera T. Sviny.

Spolek Krajina Novohradska Vás zve 24. listopadu od 18:00 na přednášku prof. RNDr. Karla Šimka, CSc. „Quo Vadis“ – širší ekologické dopady. Přednáška a beseda se konají v Kulturně-spolkovém domě.

Oznamení o přerušení dodávky elektřiny