Úvod  /  Výlety  /  Autem VšechnyAutemNa kolePěšky

Venkovské muzeum Kojákovice – Ekomuzeum růže

Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě.

Památník Jana Žižky z Trocnova

Národní kulturní památka věnována Janu Žižkovi, husitství a jeho účasti v husitském hnutí s ukázkou dochovaných předmětů. Součástí areálu je také naučná stezka s deseti informačními panely.

Půda plná pohádek – Borovanský mlýn

V areálu penzionu Borovanský mlýn čeká na nejmenší návštěvníky stálá výstava českých pohádek s výtvarnou dílnou.

Zoo Dvorec u Borovan

Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z afrického kontinentu.
Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů

Kostel je součástí Naučné stezky Trhovosvinensko.

Buškův hamr

Hamr (kovárna na vodní pohon) byl založen v roce 1780 a je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky.

Tvrz Žumberk

Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně unikátním dochovaným komplexem opevněné tvrze a gotického kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

Zvon Setkávání v Hojné Vodě

Zvon je umístěn v blízkosti sochy sv. Jana Nepomuckého na útulné vyhlídce odkud můžeme vidět Třeboňskou pánev, Vitorazsko, Nové Hrady a nejbližší obce Dolního Rakouska.

Kaple Panny Marie Lurdské v Dlouhé Stropnici

V obci Dlouhá Stropnice stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské. Kaple pomalu chátrala až do let 2018–2019, kdy se podařilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci.

Poutní chrám Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě

Nejvýznamnější poutní místo Novohradska, více než 300 let starý barokní kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě byl pojmenován "jihočeské Lurdy".